Sorrisniva er ISO sertifisert

Sorrisniva er ISO sertifisert

Som en av Norges første reiselivsbedrifter har Sorrisniva gjennomført og bestått ISO-sertifisering for (ISO) standardene 9001 og 14001, for kvalitet og miljø.

ISO er en verdensomfattende sammenslutning av nasjonale standardiseringsorganer, som utarbeider publiserer internasjonale standarder. Medlemmene er standardiseringsorganisasjoner fra 165 medlemsland.

Som en av Norges første reiselivsbedrifter er Sorrisniva AS nå sertifisert under ISO- standardene 9001 og 14001, som omhandler kvalitet og miljø. Dette er et internasjonalt kvalitetsstempel, som setter krav til prosesser innad i bedriften.

I Sorrisniva ønsker vi gjester fra hele verden velkommen. Derfor vil vi sikre at vi imøtekommer deres krav til høy kvalitet og gjestetilfredshet.

I Sorrisnivas strategiarbeid setter vi høye krav satt til prosesser, og gjennom sertifisering av ISO 9001 og 14001 har vi i prosessene utviklet oss og kvalitetssikret alle ledd i bedriften.

ISO 9001

Er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Standarden har stort fokus på kundetilfredshet.

Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse: Kundefokus, lederskap, menneskers engasjement, prosesstankegang, forbedring, bevisbasert beslutningstaking og relasjonsledelse.

Standarden handler i stor grad om å gjøre våre kunder fornøyde, og fornøyde kunder er verdt sin vekt i gull. Den er et bevis på at vår bedrift jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.

Fordelene er blant annet å oppnå økt kundelojalitet og å øke gjenkjøpsgraden ved å møte kundenes krav og forventninger. Bli i stand til å jobbe smartere og spare tid, penger og ressurser. Motivere og engasjere medarbeiderne med tydelige og effektive interne prosesser.Redusere kostnadene og tid til marked gjennom mer effektiv bruk av bedriftens ressurser.

ISO 14001

Viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet kundene at de kan stole på at vi aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

Hovedelementene i standarden er: Miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, kontroll og utbedring, ledelsesevaluering og stadig grønnere.

Standarden krever at bedriften klarlegger alle miljøbelastninger og andre aspekter i den forbindelse, og at vi deretter iverksetter tiltak for å utbedre prosedyrene på prioriterte områder. ISO 14001 fastsetter en god praksis for en føre var-politikk for vår bedrifts innvirkning på miljøet. Med et ISO 14001-sertifisert ledelsessystem for miljø går vi lenger enn til bare å oppfylle regelverket.

Som et resultat av ISO har Sorrisniva utarbeidet hovedmål og delmål i sitt arbeid med ISO 9001 og 14001. I tillegg har vi avdelingsvise mål for arbeidet.

Vårt fokus er kontinuerlig forbedringer!

Sorrisniva er ISO sertifisert

Som en av Norges første reiselivsbedrifter har Sorrisniva gjennomført og bestått ISO-sertifisering for (ISO) standardene 9001 og 14001, for kvalitet og miljø.

ISO er en verdensomfattende sammenslutning av nasjonale standardiseringsorganer, som utarbeider publiserer internasjonale standarder. Medlemmene er standardiseringsorganisasjoner fra 165 medlemsland.

Som en av Norges første reiselivsbedrifter er Sorrisniva AS nå sertifisert under ISO- standardene 9001 og 14001, som omhandler kvalitet og miljø. Dette er et internasjonalt kvalitetsstempel, som setter krav til prosesser innad i bedriften.

I Sorrisniva ønsker vi gjester fra hele verden velkommen. Derfor vil vi sikre at vi imøtekommer deres krav til høy kvalitet og gjestetilfredshet.

I Sorrisnivas strategiarbeid setter vi høye krav satt til prosesser, og gjennom sertifisering av ISO 9001 og 14001 har vi i prosessene utviklet oss og kvalitetssikret alle ledd i bedriften.

ISO 9001

Er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Standarden har stort fokus på kundetilfredshet.

Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse: Kundefokus, lederskap, menneskers engasjement, prosesstankegang, forbedring, bevisbasert beslutningstaking og relasjonsledelse.

Standarden handler i stor grad om å gjøre våre kunder fornøyde, og fornøyde kunder er verdt sin vekt i gull. Den er et bevis på at vår bedrift jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.

Fordelene er blant annet å oppnå økt kundelojalitet og å øke gjenkjøpsgraden ved å møte kundenes krav og forventninger. Bli i stand til å jobbe smartere og spare tid, penger og ressurser. Motivere og engasjere medarbeiderne med tydelige og effektive interne prosesser.Redusere kostnadene og tid til marked gjennom mer effektiv bruk av bedriftens ressurser.

ISO 14001

Viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet kundene at de kan stole på at vi aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

Hovedelementene i standarden er: Miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, kontroll og utbedring, ledelsesevaluering og stadig grønnere.

Standarden krever at bedriften klarlegger alle miljøbelastninger og andre aspekter i den forbindelse, og at vi deretter iverksetter tiltak for å utbedre prosedyrene på prioriterte områder. ISO 14001 fastsetter en god praksis for en føre var-politikk for vår bedrifts innvirkning på miljøet. Med et ISO 14001-sertifisert ledelsessystem for miljø går vi lenger enn til bare å oppfylle regelverket.

Som et resultat av ISO har Sorrisniva utarbeidet hovedmål og delmål i sitt arbeid med ISO 9001 og 14001. I tillegg har vi avdelingsvise mål for arbeidet.

Vårt fokus er kontinuerlig forbedringer!

Arctic Wilderness LodgeVisbook URL